In veel gesprekken buitelen standpunten en aannames over elkaar heen. Terwijl nieuwe mogelijkheden juist ontstaan in de ruimte tussen prikkel en reactie. In een goed gesprek is het dus zaak om je reactie wat uit te stellen. Dat gaat niet vanzelf.

Samen denken, samen wijzer worden gebeurt door echt te luisteren. Naar anderen, maar ook naar jezelf. Je krijgt een perspectiefwisseling. Je verplaatst je in de ander en leert zo door diens ogen en oren. Er komen nieuwe zaken ter sprake.

De kunst is om je communicatie stromend te krijgen (Dia Logos = woord in beweging).

Ik werk vaak met een cirkeldialoog. Hoe werkt dat?

Jullie zitten in een kring. Ik zit er tussen. Iedereen heeft een spreekvoorwerp meegenomen. Iets persoonlijks. Dat leg je in het midden. Meestal is er een startvraag maar dat hoeft niet.

Ik zet een timer op anderhalf uur.

We starten de eerste ronde ‘linksom’. Dat wil zeggen: diegene die als eerste een spreekvoorwerp pakt mag spreken, zolang het voorwerp in de hand blijft. Ligt het weer in het midden, dan is diegene links van de starter aan de beurt. Zo gaan we verder tot iedereen geweest is. Vervolgens mag iedereen in de cirkel een symbool pakken wanneer hij of zij wil spreken.

Het vrijuit kunnen spreken, zonder onderbroken of gestuurd te worden leidt vaak tot vrije associaties en diepere gedachten. Mensen worden uitgenodigd te delen wat er in hun omgaat. Essentieel om mee te nemen in het denkproces! Als de anderhalf uur is afgelopen dan oogsten we de inzichten op flipover.

Een cirkeldialoog kun je bijvoorbeeld gebruiken om complexe problemen te onderzoeken of om lastige gesprekken iets te laten opleveren.

Een dialoog vereist kwetsbaarheid en kracht. Het is niet makkelijk om te blijven zitten als je iets hoort wat je niet aanstaat. Als je geraakt wordt (kwetsbaarheid) dan vraagt het kracht om dit te onderzoeken bij jezelf. En te blijven zitten :-).

Deze methode is niet zomaar een tool. Het is gebaseerd op de aard van onze realiteit. Die is verbonden en veranderlijk van aard. Natuurkundige en denker David Bohm heeft veel gepubliceerd over dialoog en realiteit.

“The essential quality of the infinite is its subtlety, its intangibility. This quality is conveyed in the word spirit, whose root meaning is ‘wind or breath.’ That which is truly alive is the energy of spirit, and this is never born and never dies.”

– David Bohm

Klik hier voor meer informatie over het werk van David Bohm.

Zie teambegeleiding voor een verdere uitleg over hoe dialoog inwerkt op teamontwikkeling.

Benieuwd of jullie team toe is aan een dialoog?

ik luister graag

 

In 2020 heb ik samen met een fantastische groep bij Viva Meessen de Leergang ‘Dialogische Gespreksvoering’ afgerond. Van haar heb ik fijne kneepjes geleerd. Want natuurlijk draait het in de dialoog om techniek en procesgang. Maar het vereist als begeleider (en deelnemer in elke dialoog) ook een onderzoek naar je eigen stellingname, naar de oorsprong van je reacties en triggers. Om zo goed te luisteren naar jezelf, naar wat zich aandient. Een pittig proces waarbij je ook demonen onderzoekt. Inner work. Nodig om een echt inclusief gesprek te kunnen ‘hosten’. Dank je wel Viva!